magische flessen muur

Wonen in een Eartship?

earthshipp

Een eartship is een duurzaam en ecologisch gebouwd huis dat volledig onafhankelijk is van energie- en watervoorziening van buitenaf. Het ontwerp van een earthship is
zodanig dat het de impact van de mens op de aarde behoorlijk vermindert. Het wordt gebouwd uit afvalmaterialen zoals autobanden, blikjes, flessen en andere gebruikte
en afgedankte bouwmaterialen.

Het voorziet zijn bewoners van elektriciteit door middel van zonnepanelen, windmolens en andere inmiddels ingeburgerde “alternatieve” energiebronnen. Het overschot aan energie kan eventueel worden geleverd aan het energiebedrijf. In de waterbehoefte wordt voorzien door regenwater op te vangen dat gezuiverd en hergebruikt wordt. Menselijke afvalstoffen worden op biologische en hygiënische wijze verwerkt. Hierdoor is aansluiting op de riolering niet nodig. Concept

Het concept van het earthship is gebaseerd op drie ideeën:
– autonomie van de bewoners
– het toepassen van duurzame technologie
– hergebruik van afgedankte

Autonomie wordt dus bereikt omdat het earthship niet is aangesloten op het elektriciteitsnet, de waterleiding en het rioolstelsel. Een earthship kan zijn bewoners bovendien deels van voedselvoorzien door de grote plantenbakken die ook voor waterzuivering worden gebruikt.

Een super goed alternatief op traditionele huizen. Wanneer dit op grote schaal zou worden toegepast zou er een groot deel van het vuilnis overschot gebruikt worden als bouwmateriaal. Het milieu zou hierdoor aanzienlijk minder worden belast.

Geinspireerd geraakt door dit artikel? Koop dan hier je potente magic truffles en/of 100% mycelium growkits!

No comments yet.

Geef een antwoord