Voordelen van psychotherapie gecombineerd met het psychedelisch middel LSD

Albert Hofmann

Na 40 jaar zonder psychedelisch onderzoek, lijken de resultaten van een recente pilotstudie vervolgonderzoek naar het gebruik van LSD als hulpmiddel bij psychotherapie te rechtvaardigen. Gasser et al. (2014) onderzochten of lyserginezuurdiëthylamide (LSD) in combinatie met psychotherapie angst voor de dood, gerelateerd aan een levensbedreigende ziekte, kon verminderen.

De patiënten in de dubbel-blinde, gerandomiseerde, actieve placebo-gecontroleerde studie werden geselecteerd uit een populatie van patiënten die gediagnosticeerd waren met een levensbedreigende ziekte. De patiënten werden willekeurig verdeeld over twee groepen (milde-dosis placebo-gecontroleerd, matige-dosis experimentele groep) en ondergingen twee therapeutische sessies met LSD ter aanvulling op de psychotherapeutische sessies. Aan degenen die aanvankelijk waren ingedeeld bij de milde-dosis placebo gecontroleerde groep, werd aangeboden om deel te nemen in een tweede serie sessies met matige dosis LSD.

Het belangrijkste resultaat uit het onderzoek was dat, met elke cumulatieve LSD sessie, de mate van angst afnam bij de patiënten in de groep die een matige dosis ontving, maar niet in de groep met de lage dosis. In laatstgenoemde groep herhaalde dit patroon zich tijdens de deelname aan de tweede serie sessies waarin de matige dosis werd aangeboden aan de patiënten. De voordelen van de met LSD-gecombineerde psychotherapie leken zich langdurig te manifesteren. Hoewel er volgens de onderzoekers nog een hoop te winnen is op wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit (zoals zij zelf al aangeven een grotere steekproef, een minder eenvoudig te discrimineren placebo en een betere behandeling van secundaire symptomen van de ziekte die voor ontbrekende data zorgden), kan er op basis van de reacties van de patiënten gesteld worden dat het klinische onderzoek geslaagd is. Het merendeel gaf aan dat ze de voorkeur zouden hebben voor meer dan twee LSD sessies en een langere behandelperiode.

Met de hervatting van onderzoek naar het therapeutisch potentieel van LSD, hopen de onderzoekers een ‘levenslange wens te hebben vervuld’ van zijn schepper, Albert Hofmann, aan wie het artikel van dit onderzoek is opgedragen.

Op zoek naar een legale trip? Bestel nu je Magic Truffles!

No comments yet.

Geef een antwoord