Psychedelische middelen en de mystieke ervaring

In een eerder blogartikel hebben de link tussen Magic Truffels en religie als eens gelegd. Omdat die toch een fascinerend onderwerp is gaan we in dit artikel nogmaals kijken naar deze link, maar dit keer vanuit een iets meer wetenschappelijke invalshoek.

De link tussen psychedelica en religie is in de jaren 60 voor het eerst echt goed voor het voetlicht van de wetenschap gekomen. De aanname was altijd dat hoge doseringen en diepere niveaus van invloed verwant zijn aan een religieuze of mystieke ervaring.

Eén van de bekendste onderzoeken naar het fenomeen is uitgevoerd door Walter Pahnke van de Harvard universiteit. In een dubbelblind placebo gecontroleerde studie gaf hij de helft van de deelnemers psilocybine en de andere helft een placebo. Iedereen nam vervolgens deel aan een Goede Vrijdag mis. Na de mis werd de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen. In de experimentele groep gaven 9 van de 10 mensen aan een echte spirituele ontmoeting te hebben gehad. In de controlegroep gaf slechts 1 persoon aan een dergelijke ervaring te hebben gehad.

Sinds dit beroemde onderzoek is het experiment al vaak herhaalt. Onlangs is de groep mensen die in het voorbeeld van onderzoeker Pahnke meegewerkt heeft opnieuw opgezocht. Hun werd gevraagd naar de ervaringen van weleer. De psilocybine groep gaf aan nog de ervaring van destijds nog steeds als een originele te beschouwen met mystieke elementen. De controlegroep daarentegen niet.

Er is desondanks nog altijd veel discussie of het werkelijk als religieuze of spirituele ervaringen gezien kunnen worden. De meeste Westerse samenlevingen zijn christelijk. Christenen prediken meestal dat je onder de invloed van welk middel dan ook onmogelijk toegang tot God kan krijgen.  De discussie is nog steeds gaande en zal waarschijnlijk niet snel verdwijnen. Als je bedenkt dat het christendom zelf ook niet immuun is voor mogelijke psychedelische invloeden is het meteen duidelijk dat de discussie nog lang niet afgelopen is. Mensen die zelf de effecten willen ervaren om een oordeel te kunnen vellen kunnen Magic Truffels bestellen in onze webshop. Laat gerust weten wat jullie mening is.

No comments yet.

Geef een antwoord