Psilocybine; een verhoogd bewustzijn als remedie tegen tabaksverslaving

Psilocybine; een verhoogd bewustzijn als remedie tegen tabaksverslaving

De resultaten van een pilotstudie waarin therapie in combinatie met psilocybine werd ingezet bij de behandeling van een tabaksverslaving bieden een hoopvol perspectief in de strijd tegen één van de meest hardnekkige en dodelijkste verslavingen van deze tijd.

In het onderzoek aan de Johns Hopkins University School of Medicine werd een cognitieve gedragstherapie aangevuld met maximaal drie psilocybinesessies. Van de vijftien rokers die met het onderzoek meededen lukte het er twaalf (80%) na de behandeling een halfjaar gestopt te blijven. De deelnemers ervoeren een toename van controle over hun rookgedrag, een verhoogde mate van spiritualiteit en een toegenomen gevoel van persoonlijk welzijn. Een interessante bevinding is dat bij de drie deelnemers die het niet was gelukt te stoppen, er na zes maanden wél een vermindering in het aantal gerookte sigaretten per dag te zien was.

Vanwege het ontbreken van een controlegroep in deze experimentele studie is het (nog) niet mogelijk om het veelbelovende effect van de behandelmethode toe te schrijven aan de werking van psilocybine. Desalniettemin duiden deze eerste bevindingen op een gunstiger behandelresultaat van psilocybine in combinatie met cognitieve gedragstherapie (80% succesratio) dan een behandeling met behulp van reguliere farmaca, zoals buproprion (succesratio rond de 25%) en varenicline (succesratio rond de 34%), of in vergelijking met een combinatie van buproprion, nicotinevervanging, en een intensieve vorm van cognitieve gedragstherapie (succesratio rond de 50). Vervolgonderzoek is wenselijk om het behandelpotentieel van psilocybine over het volle domein te kunnen beoordelen.

Het idee om verslavingen tegen te gaan met behulp van psychedelica is overigens niet nieuw. In de jaren ’50 en ’60 werd er al veel onderzoek verricht naar de therapeutische potentie van deze middelen. De geïnteresseerde lezer kan zich wenden tot een meta-analyse van Teri Krebs (2012), waarin op basis van de resultaten van zes van deze studies wordt geconcludeerd dat de behandeling van alcoholisme met behulp van LSD erg effectief leek te zijn.

Ook stoppen met roken? Koop dan hier je Magic Truffles!

 

No comments yet.

Geef een antwoord