Kamervragen over Psychedelische truffel

Op 1 december 2011 heeft LEA BOUWMEESTER, Tweede Kamerlid Verslaving, GGZ en gevangenissen kamervragen ingediend naar aanleiding van een artikel in Trouw over de ongereguleerde verkoop van Magic Truffels.

Volgens Lea Bouwmeester:

“De ongereguleerde verkoop van psychedelische truffels in souvenirwinkels is een bijzonder slechte zaak. Toeristen worden er niet voorgelicht en krijgen te grote porties mee. ‘Je kunt er echt op wachten dat het misgaat’, laat de voorzitter van de branchevereniging van smartshops optekenen in dagblad Trouw. Dat ben ik met hem eens. Ik heb de betrokken ministers gevraagd of zij het met mij eens zijn dat het beter is om de verkoop te reguleren via verkooppunten die verantwoord omgaan met het verstrekken van drugs.

 De toenemende verkoop van truffels in souvenirwinkels is zonder meer een gevolg van het verbod op paddo’s drie jaar geleden. Een verbod waar de PvdA nooit voorstander van is geweest en dat niet het gewenste effect blijkt te hebben.

Het is beter om mensen te informeren en adviseren over het gebruik van psychedelische middelen dan deze te verbieden. Het is onmogelijk om een verbod op hallucinerende middelen door middel van een lijst van verboden middelen te handhaven. Zo’n lijst kan nooit compleet worden omdat de natuur zich niet laat afremmen door wetten.

Kamervragen aan de betrokken ministers:

1. Heeft u kennis genomen van het artikels ‘Psychedelisch truffel net zo populair als eerder de paddo’ en ‘Truffelverbod stimuleert synthetische drugs’ (Trouw 1 december 2011)

2. Is het waar dat psychedelische truffels niet onder een van de lijsten van de Opiumwet vallen? Zo ja, was dat bekend toen de paddo’s op de lijst van de Opiumwet werden geplaatst?

3. Is het u bekend dat, sinds het verbod op paddo’s er is, er een verschuiving plaatsvindt van het gebruik van paddo’s naar psychedelische truffels? Zo ja, heeft u met dit effect rekening gehouden op het moment dat u paddo’s ging verbieden?

4. Deelt u de mening dat het vrijwel onmogelijk is om een verbod op hallucinerende of psychedelische middelen door middel van plaatsing op een lijst te handhaven aangezien er steeds nieuwe middelen met een dergelijke werking ontdekt worden die in de natuur aanwezig zijn? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat het beter is om mensen te informeren en adviseren over het gebruik ervan in plaats van het steeds verbieden van deze middelen om vervolgens te moeten constateren bij dat er bij de handhaving achter de feiten wordt aangelopen? Zo nee, kunt u dan met cijfers onderbouwd aantonen dat het verbod op paddo’s daadwerkelijk tot een vermindering van het gebruik van hallucinerende, psychedelische of anders drugs heeft geleid?

5. Kent u alle middelen die wereldwijd in de natuur bekend staan vanwege hun hallucinerende of psychedelische werking? Zo ja, hoe kunt u die allemaal kennen en bent u voornemens die allemaal te gaan verbieden? Zo nee, wat zegt dat dan over de waarde van het opnemen van paddo’s op lijst 2 van de Opiumwet?

6. Deelt u de mening dat de natuur zich niet laat afremmen door wetten en dat de lijsten met hallucinerende middelen nooit compleet kunnen worden? Zo ja. erkent u dan dat beter ingezet kan worden op voorlichting zodat mensen zich bewust worden van de producten die ze gebruiken? Zo nee waarom niet?

7. Heeft u kennis genomen van het feit dat psychedelische truffels worden verkocht in souvenirshops? Deelt u de mening dat dat onwenselijk is en dat het beter is om de verkoop te reguleren via verkooppunten die verantwoord om gaan met het verstrekken van drugs zoals de meeste coffeeshops? Zo ja, hoe gaat u die gereguleerde verkoop bewerkstelligen? Zo nee, waarom vindt u het beter om psychedelische truffels via souvenirshops te laten verkopen?”

In het volgende artikel leest u de antwoorden van de minister hierop.

 

 

No comments yet.

Geef een antwoord